Lajit » Ulkoilu » Moottorikelkkaluvat »

Posion yhteismetsä Freeride-moottorikelkkalupa, KAUSILUPA, kevät 2020


Hinta
Captcha$ + toimituskulut
Tästä tuotteesta ei anneta alennusta VIP-asiakkaille.Luvanhaltijoiden nimetSaatavuus
Heti

Tuotteen kuvaus


HUOM!


Kevään 2020 aikana lupa-alueella tehdyissä maastovalvonnoissa on havaittu joiltain osin epäasiallista / luvatonta kelkkailua taimikoissa. Tästä johtuen maanomistaja (yhteismetsä) seuraa erityisellä tarkkuudella kelkkailua ja harkitsee mahdollisia jatkotoimenpiteitä havaintojen perusteella. Mikäli alueella havaitaan jatkossa esim. puusto- taimikkovaurioita tai muuta lupaehtojen vastaista toimintaa, on maanomistaja pakotettu lopettamaan kelkkailu alueella. Muista, että olet itse vastuussa freeride-toiminnan jatkuvuudesta!

MOOTTORIKELKKALUPA POSION YHTEISMETSÄN ALUEELLE, ns. Freeride-lupa:


Posion yhteismetsän alueella on monipuoliset maisemat moottorikelkkailuun. Yhteismetsä harjoittaa metsätaloutta alueella ympäri vuoden ja alueelta löytyy monenlaista metsäänuorista taimikoista vanhoihin metsiin. Korkeuseroja on runsaasti; korkeus merenpinnasta vaihtelee 125 - 375 metrin välillä.

Lupa-alue kattaa Posion yhteismetsän osakaskunnan omistamat Koron ja Vohon palstat ja niiden yhteispinta-ala on peräti noin 25 000 hehtaaria. Huomaa, että lupa-alue kattaa vain karttaliitteen rekisterinumeron 614-874-1-0 mukaiset alueet. Tarkempia retkeilykarttoja lupa-alueesta 1:30000 –mittakaavassa on saatavilla Posion yhteismetsän toimistolta osoitteesta Posiontie 44, 97900 Posio ja Neste Oil Posio –huoltoasemalta osoitteesta
Uimaniementie 7, 97900 Posio. Lisäksi karttoja voi tiedustella sähköpostitse;
markus.laatikainen@posionyhteismetsa.fi tai puhelimitse 040 1792110.

Koron ja Vohon palstoilla on noin 70 kilometriä merkattuja, epävirallisia ajouria moottorikelkkailuun.

Lisäksi luvalla saa ajaa myös muualla kuin merkatuilla ajourilla, kuitenkin niin ettei vahinkoa luonnolle saa aiheuttaa. Erityistä varovaisuutta maastoliikenteessä tulee noudattaa puuston ja eläinten suhteen; esim. taimikoissa ajaminen on ehdottomasti kielletty. Taimikot ovat nuoripuustoisia metsiä, joiden puun pituus on alle 7 metriä. Huomaa, että nuori taimikko voi olla hangen pinnan alapuolella jolloin se on erityisen herkkä vahingoittumaan. Taimikoiden, kuten muunkin puuston taloudellinen merkitys on maanomistajalle erittäin suuri, joten kunnioita maanomistajan
omaisuutta. Porojen ja hirvien ajattaminen on ehdottomasti kielletty! Lupa-alueella on talvisin jonkin verran satunnaisesti aurattua tiestöä. Palojoentien alkupää, noin 3,5 kilometriä Rovaniementieltä, pyritään pitämään auki talvisin ja sen varrella on useita aurattuja parkkipaikkoja.

Huom! Vältä kelkkailua aurattujen teiden lumipenkoilla –sevaikeuttaa teiden auraamista merkittävästi.

Lupa-alue sijaitsee poronhoitoalueella, eikä poronhoidolle saa aiheuttaa haittaa.

Moottorikelkkailu lupa-alueella tapahtuu kelkkailijan omalla vastuulla.
Mikäli kelkkailija aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa maanomistajalle tai kolmannelle osapuolelle on hän asiassa vahingonkorvausvastuussa. Mikäli lupa-alueella havaitaan epäasiallista käyttäytymistä, voidaan lupa-alue tarvittaessa sulkea ja luvanmyynti alueelle lopettaa maanomistajan
päätöksellä.

Luvattomasta kelkkailusta tehdään aina ilmoitus poliisille.


Huomioita yleiseen turvallisuuteen:

  • Lupa-alueella on paikoin heikko matkapuhelinkuuluvuus ja laajalla alueella on jopa katvealueita, joissa puhelinkenttää ei ole lainkaan. Vältä liikkumista yksin –porukka luo turvallisuutta onnettomuustilanteissa.
  • 112 Suomi –älypuhelinsovelluksen asentamista matkapuhelimeen suositellaan ennen lupa-alueelle siirtymistä. 112 Suomi –sovellus nopeuttaa avunsaantia mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Android- ja iPhone –puhelimiin
  • Lupa-alueella on runsaasti korkeuseroja, jopa jyrkänteitä ja muutoinkin alueelta löytyy runsaasti haasteellisia maastonkohtia, joten huomioi turvallisuus alueella liikuttaessa.
  • Liikuttaessa kelkalla vaativissa maastoissa kannattaa välttää yksin ajamista –kavereista on apua myös kelkan jumiutuessa.

YLEINEN HÄTÄNUMERO ON 112

Yhteismetsän toimihenkilöiden yhteystiedot;
Toiminnanjohtaja Markus Laatikainen 040 1792110
Metsäasiantuntija Jyrki Pitkänen 040 8335136


OHJEITA LUPIEN OSTAMISEEN


- Laita "määrä" -kohtaan kuljettajien lukumäärä ja valitse haluamasi päivä.
- Kirjoita ajoluvan haltijoiden nimet (etu- ja sukunimi) "Luvanhaltijoiden nimet" -kohtaan. Luvanhaltijoiden nimiä tulee olla yhtä monta kuin on moottorikelkan kuljettajia.
- Jos haluat ostaa luvat useammalle kuljettajalle usealle päivälle, lisää "määrä" -kohtaan kuljettajien lukumäärä ja valitse päivä.

- Ajolupa on sähköisessä muodossa ja se lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Tarkista aina tilausvahvistuksen sisältö (ajankohta, alue ja luvanhaltijoiden nimet).
- Tilausvahvistus toimii ajolupana, joten tulosta se ja ota lupa ja maksukuitti mukaan ajoon.


Tämän tuotteen voi maksaa vain ao. maksutavoilla:
- Ennakkolasku
- Luottokortti

Liitetiedostot
Kelkkalupa 2020.pdf
Parkkipaikat net 2020.pdf
Parkkipaikat net 2020 (1).jpg

Kommentit
Nimimerkki Mökkiläinen kirjoitti 10.6.2020:
Hieno idea. Kelkkailijat ajelevat välillä vain missä sattuu ja alueen ulkopuolella myös. Pysykööt yhteismetsän mailla.
Lisää kommentti

Tuotemerkki